panimula


pa·ni·mu·lâ

png |[ pang+simula ]
:
isa sa mga unang bahagi ng aklat, karani-wang isinulat ng awtor at nagpapali-wanag sa nilalaman ng aklat : ENTRÁDA5, EXORDIUM, EXPLORATORY2, INTRODUKSIYÓN2, OPENING4, EKSÓRDI-YÓ, PROEM2