panis


pa·nís

pnr
1:
umasim dahil sa pagka-sirà, gaya ng pagkain, laway, at iba pa : ABANGLÉS, BÁNGNAS, LAGÍBAS, PÁN-OS Cf BULÓK
2:
Kol lipás na.

pá·nis

png
1:
[ST] pagkasirà ng pagka-ing luto dahil lumagpas sa isang araw
2:
[Pan] walís.