pansamantala


pan·sa·man·ta·lá

pnr |[ pan+samantala ]
1:
ukol sa o para sa isang takdang panahon lámang ; umiiral o nagpapa-tuloy sa loob ng isang takdang-oras o panahon : AD INTERIM, INTERIM, MOMENTARY, PASUMALÁ2, PROBÍSYONÁL, PRO TEMPORE, TEMPORARY
2:
hindi regular o permanente sa trabaho : TEMPORARY Cf KASWAL