papakol


pa·pá·kol

png |Zoo |[ Ilk Tag ]
:
malaki-laking isdang-alat (family Balistidae ), sapad ang katawan, may mahabàng nguso, at mga matá na nása gawing tuktok ng ulo : AMPAPÁGOT, PÁKOL, PÚGGOT, SUBAGYÓ, TRIGGERFISH