papalsis


pa·pál·sis

png |Bot
:
palumpong na balót na balót ng maikli, abuhin, at mamutî-mutîng bulo, taluhabâng tu-lís ang dahon na tíla ngipin ang pina-kagilid, muràng lila ang bulaklak, at malamán ang mabughaw bughaw na bunga : TAMBALÁSI, TIGÁW