parali


pa·rá·li

png |[ Kap Tag ]
1:
pahayag na nakasisira sa kapuwa : PAMALITA2
2:
pa·ma·ma·rá·li pagmamagaling o paghahambog hinggil sa sariling tagumpay o naabot var maralì — pnd i·pa·ma·ra·lì, ma·ma·ra·lì.

pa·ra·líp·sis

png |[ Gri paraleipsis “passing over” ]
:
paraan ng pagbibigay-diin sa isang paksa sa pamamagitan ng pagsasabi nang kaunti lámang o hindi pagsasabi ng anuman.

pa·rá·lis

png
1:
[ST] pulín
2:
tao na tagapamagitan sa nag-aaway o nagli-ligawan.

pa·ra·li·sá

pnd |ma·pa·ra·li·sá, pa·ra·li· sa·hín, pu·ma·ra·li·sá |[ Esp paralizar ]
:
maging lumpo o lumpuhin.

pa·ra·li·sá·do

pnr |Med |[ Esp paralizado ]
:
may paralisis : KURÓG2

pa·ra·li·sas·yón

png |Med |[ Esp parali-zacion ]
:
pagkakaroon ng paralisis.

pa·rá·li·sís

png |Med |[ Esp Ing paralysis ]
1:
pamamanhid at pagkawala ng kakayahang maigalaw ang anumang bahagi ng katawan : PARALYSIS
2:
kawalan ng kapangyarihan o kabu-luhan : PARALYSIS

pa·ra·lí·ti·kó

png |Med |[ Esp paralitico ]
:
tao na may paralisis : PARALYTIC