parametro


pa·ra·mét·ro

png |[ Esp ]
1:
Mat isang hindi nagbabago o nagbabagong ter-mino sa isang funsiyon na nagtatak-da sa isang anyo ng funsiyon ngunit hindi sa pangkalahatang anyo nitó : PARAMETER
2:
sa estadistika, isang variable na pumapasok sa anyong matematika ng anumang distribus-yon, kaya ang mga posibleng kabu-luhan ng variable ay umaayon sa iba’t ibang distribusyon : PARAMETER
3:
katangian, karaniwang masusukat : PARAMETER
4:
anumang hindi nagba-bagong salik na nagtatakda ng hanggahan : PARAMETER