parirala


pa·ri·rá·la

png
1:
[ST] pagkakasundo ng mga nag-aalit : PARÓLI2
2:
[ST] pagtatamo ng ginhawa mula sa iba
3:
[ST] pagpapalakas sa loob ng iba sa pamamagitan ng halimbawa
4:
Gra dalawa o higit pang salitâng magkakarugtong sa isang pangungu-sap at nagpapahayag ng isang diwa ngunit walang simuno at panaguri, hal sariwang gatas, sa paaralan : PHRASE, PRÁSE
5:
Gra isang maikling pananalita : MÚGBONG, PHRASE, PRÁSE