parkas


Pár·kas

png |Mit |[ Esp parcas ]
:
sa mga sinaunang Griyego, mga diwata ng tadhana o kapalaran : FATES