partisyon


par·tis·yón

png |[ Esp particion ]
:
pagha-hati o pagbabahagi ng isang bagay, estruktura, lunan, at iba pa : DIBISYÓN3, PARTITION