partner


párt·ner

png |[ Ing ]
3:
manlalarong kapanig o kakampi
4:
Kom sa negosyo, kasósyo.

párt·ner·shíp

png |[ Ing partner+ship ]
1:
kalagayan ng pagiging magkasáma
2:
Kom asamaháng pangnegosyo na binubuo ng dalawa o higit pang tao na naghahati sa tubò at lugi ayon sa kasunduan bkontrata sa pagbubuo ng samaháng ito.