pasamano


pa·sa·má·no

png |Ark |[ Esp ]
1:
paha-lang na kahoy o bató sa pang-ilalim na bahagi ng bintana : BABAHÁN2, KÁPAKÁPA2, PALÁBABÁHAN2, PALADPÁD var pasimáno
2:
liston ng mga balustre sa balkonahe : BARANDILYA2