pasan


pa·sán

png
1:
[Bik Tag] pagdadalá sa balikat : ÁNGKOT, BINAKLÁY, SANKASAK-BÁT, SANGGÓLAY
2:
bagay na dalá sa balikat — pnd i·pa·sán, mag·pa·sán, pa·sa·nín, pu·ma·sán.

pa·sáng

png |[ ST ]
1:
paglalagay ng arkabus sa patungán nitó nang naka-umang
2:
Bot palma na nagbibigay ng kaunting tubâ.

pá·sang

png |[ ST ]
2:
pagpa-sok sa isang makipot na puwang o bútas
3:
patpat na inilalagay sa pagdalisay ng alak.

pa·sa·ngá

png |[ Ilk ]
:
hawakán ng tira-dor.

pa·sáng·bay

png |Say |[ Tau ]

pa·sáng·gir

png |Ark |[ Ilk ]

pa·sá·ngil

png |[ Seb War ]

pa·sá·ngit

png |Ntk

pa·sáng-krus

png |[ pasan+na+krus ]

pá·sang·lá·an

png |[ pa+sangla+an ]

pa·sá·ngol

png |[ Ilk ]

pa·sang·pa·la·ta·yá

png |[ ST ]
:
táong mapagbalatkayô at nais paniwalain ang iba.

pa·sang·ta·bì

png |[ ST pa+isang+tabì ]

pa·sá·nin

png |[ pasan+in ]
1:
tao na nása ilalim ng pananagutan ng iba, gaya ng anak na walang hanapbúhay at umaasa lámang sa magulang : PASÁNG-KRUS

pa·sán·te

png |[ Esp ]
:
mág-aarál na naghahanda para sa pagtatapos.