pasilidad


pa·sí·li·dád

png |[ Esp facilidad ]
1:
pook o kagamitan na kailangan sa pag-gawâ ng isang bagay : FACILITY
2:
silid o gusali na itinayô para sa isang parti-kular na serbisyo, hal kubetang pub-liko o pasilidad pang-industriya : FACILITY
3:
kakayahan para gawin o matutuhan nang madali at mahusay ang isang bagay : FACILITY