password


password (pás·word)

png |[ Ing ]
:
lihim na salita o parirala na nagpapahin-tulot sa nagsasalita upang makapasok sa isang pook, makalampas sa mga tanod, o makilálang kaanib ng sama-hán : SENYAS9