past


past

pnr |[ Ing ]

pas·tà

png |[ Esp ]
1:
Med semento, amal-gam, o anumang ipinapasak sa ngipin
2:

pás·ta

png |[ Ita ]
:
putaheng mula sa Italya, binubuo ng minasang trigong durum at tubig, pinahabà o hinubog sa iba’t ibang hugis, at karaniwang iniluluto sa kumukulong tubig.

pasteboard (peystbord)

pnr |[ Ing ]

pas·tél

png |[ Esp ]
1:
ulam na pira-pirasong karne, lamanloob, iba pang pansahog at pampalasa, ibinabalot sa balát, at inihuhurno : PIE3
2:
Sin kasangkapan sa pagpipinta
3:
sa paglilimbag, sabóg na tipo.

pas·te·ri·sá

pnd |i·pas·te·ri·sá, pas·te· ri·sa·hín |[ Esp pasterizar ]
:
idarang nang husto ang isang bagay para hindi mapanis o masira.

pas·te·ri·sá·do

pnr |[ Esp pasterizado ]
:
dumaan sa pasterisasyon.

pás·te·ri·sas·yón

png |[ Esp pasteriza-cion ]
:
pagdadarang, gaya ng gatas at keso, sa mataas na temperatura sa isang hatag na oras upang puksain ang mga mikroorganismo at nang maiwasan ang permentasyon o pagkapanis : PASTEURIZATION

pasteurization (pás·ti·yu·ri·séy·syon)

png |[ Ing ]

pas·tid·yó·sa

pnr |[ Esp fastidiosa ]
:
nakayayamot dahil lubhang pihikan, pas·tid·yó·so kung laláki.

Pas·ti·lán!

pdd |[ Hil Seb ]
:
bulalas ng buwisit, galit, at katulad bagaman gi-nagamit ng iba sa paraang walang kahulugan.

pas·tíl·yas

png |[ Esp pastillas ]
:
piraso ng minatamis na gawâ sa pinalapot na sariwang gatas ng kalabaw at hinaluan ng repinadong mantekilya, itlog, at iba pang sangkap.

pas·tíl·yas de-ma·nî

|[ Esp pastillas de+Tag mani ]
:
piraso ng minatamis na gawâ sa gatas na kondensada, gini-ling na mani, at arnibal.

pas·tíl·yas de-pí·li

|[ Esp pastillas de+Tag píli ]
:
piraso ng minatamis na gawâ sa gatas na kondensada, gini-ling na píli, at arnibal.

pas·tól

png |[ Esp pastor ]
1:
tagapag-alaga ng hayop na gaya ng tupa, kalabaw, at kabayo : HERD2, OBEHÉRO, SHEPERD1
2:
pagsusuga ng hayop sa damúhan — pnd i·pas·tól, mag·pas· tól, pas·tu·lán.

pas·tór

png |[ Esp ]

pás·to·rál

png |[ Esp ]
1:
Lit tula, dula, o katulad, tumatalakay sa búhay sa kanayunan
2:
larawan o tanawin sa bukid
3:
sulat ng isang pastor o ministro sa kaniyang kongregasyon

pastorale (pás·to·rál)

png |Mus |[ Ing ]
:
komposisyon, gaya ng opera, hinggil sa búhay sa nayon : PÁSTORÁL4

pas·tó·res

png |Tro |[ Esp pastor+es ]
:
sa Cebu at Leyte, maikling dula na nag-tatampok sa paglalakbay ng mga pastol at sa kanilang papuri sa Santo Niño.

pas·trá·mi

png |[ Esp ]
:
karneng báka na pinausukan at tinimplahan ng mga pampalasa.

pastry (péys·tri)

png |[ Ing ]
1:
arinang minasa sa mantika at ginagamit sa paggawâ ng pastel, empanada, at katulad
2:
hinurnong pagkain na gawâ mula rito
3:
alinmang matamis at hinurnong pagkain.

pastry bag (péys·tri bag)

png |[ Ing ]
:
hugis konong kasangkapan na gina-gamit sa pagdedekorasyon ng icing at iba pang malapot na likido.

past tense (past tens)

png |Gra |[ Ing ]
:
panahunang pangnagdaan.

pas·tú·lan

png |[ pastol+an ]
:
damuhang ginagamit pangainan ng mga alagang hayop.

pasture (pás·tyur)

png |Heo |[ Ing ]