patad


pa·tad·yóng

png |[ Hil Seb Tag ]
:
tapis na parang sáya, karaniwang ginaga-mit bílang palda o panlabas na suson nitó.