patag


pá·tag

pnr |[ Bik Hil Ilk Kap Seb Tag War ]
1:
pantay ang rabaw ; hindi bako-bako : FLAT1, EVEN1, PANÁY3, PÁ-TAD2, TALUNDÓS
2:
matatag o hindi mabuway — pnd i·pá·tag, mag·pá· tag, pa·tá·gin.

pá·ta·gá·lan

png |Kol |[ pa+tagal+an ]
:
timpalak na sumusukat sa kakaya-hang tumagal sa hirap, o katulad.

pa·ta·gá·na

png
:
taán3 o pataan.

pa·ta·gò

png |[ pa+tago ]
:
anumang ibi-nilin o hiniling ng isang tao para itago o ingatan.

pa·ta·gô

pnr pnb |[ pa+tago ]
:
sa para-ang lihim.