patang-uk


pa·táng-uk

png |Mus |[ Kal ]
:
instrumen-tong yarì sa buho na hugis dila, kara-niwang tinutugtog hábang naglalak-bay patungong budong : DONGÁ-DONG PATÁNG-UG, TAGITÁK