patig


pa·tíg

png |Mil |[ Ing fatigue ]
:
makapal na telang kulay lungti na ginagawâng uniporme ng militar : FATIGUE4

pat-íg

png |[ ST ]

pa·ti·gás

pnr |[ pa+tigas ]
:
nauukol sa anumang ginagamit upang maging matigas o matibay ang isang bagay.

pá·ti·gá·san

png |Kol |[ pa+tigas+an ]
:
hindi pagpansin sa isa’t isa dahil sa labis na pagmamahal sa sarili o upang ipakíta na nakahihigit ng kata-ngian sa kabila, karaniwang nangya-yari sa dáting magkaibigan o mag-kasintahan.

pa·tig·má·an

png |[ Ilk ]

pa·ti·gúng·gung

png |Mus |[ Btk ]