patnubay


pat·nú·bay

png
1:
pag-alalay o pagtu-long, gaya ng pagbibigay ng impor-masyon, upang makarating sa isang destinasyon o patutunguhan : BAG-NÓS2, GIYÁ, GUIDE1, HÚTOK3, MANANGI-TONTÓN, SARUKÓD, SISERÓNE, SÚGKOD, TARABÁY
2:
gabay sa gawain : TIMÓN2, ÚGIT1
3:
manwal3 — pnd i·pat·nú·bay, mag·pat·nú·bay, pat·nu·bá·yan, pu·mat·nú·bay.