patron


patron (pat·rón, péy·tron)

png |[ Esp Ing ]
1:
santo na kinikilálang gumagabay sa tao, pangkat, pook, bansa, at iba pa, pat·ró·na kung babae, pat·ró·no kung lalaki : PINTAKÁSI2b
2:
kostumer o kliyente, lalo sa mga pamilihan, hotel, at kauri

patronage (pat·ro·néyds)

png |[ Ing ]

pát·ro·ná·to

png |[ Esp ]
1:
tulong pinansiyal o negosyong ibinibigay sa mga tindahan, hotel, o katulad ng mga kostumer at kliyente : PATRONAGE
2:
ang posisyon, panghihikayat, implu-wensiya, o tangkilik ng patron, gaya sa artista at institusyon : PATRONAGE

pat·ro·ním·ya

png |[ Esp patronimia ]