paulit-ulit


pa·ú·lit-ú·lit

pnr |[ pa+úlit-úlit ]
1:
naga-ganap sa hindi mabílang na ulit : ÁTAG, PERSISTENT1
2:
patuloy na umiiral sa loob ng isang mahabàng panahon : ÁTAG, PERSISTENT1