paumanhin


pa·u·man·hín

png |[ ST pa+um+ano+ hin ]
1:
may pagsisising pag-amin at pagpapaliwanag ng kasalanan o pagkukulang, dapat gamiting may “paghingi” sa unahan : DISPÉNSA1 Cf APOLOHÍYA, MAGPAUMANHIN
2:
pagi-ging matiisin o hindi pagpansin sa kasalanan ng hiningan ng pauman-hin.