paunawa


pa·u·na·wà

png |[ pa+unawa ]
1:
naka-sulat o pormal na paliwanag hinggil sa isang bagay na mahalaga, lalo na yaong nangangailangan ng pagha-handa : ABÍSO1, ABÓG1, ANUN-SIYASYÓN, BIGÁY-ALÁM, PAAMTÁ, PABALÙ, PAGPAHÁTI, PAÍSI, PAKAAMMÓ, PAKATÁO, PAKDÁAR, NOTIFICATION, NOTIPIKASYÓN, NOTÍSYA1 Cf BABALÂ