paurong


pa·u·róng

pnr pnb |[ pa+úrong ]
1:
patúngo o nakaharap sa likod : BACK-WARD, PAKKÚ
2:
pabalik sa nakaraan : BACKWARD, PAATRÁS, PAKKÚ
3:
buma-balik sa pinagmulan o nakaraang yugto : BACKWARD, PAATRÁS, PAKKÚ