payak


pa·yák

png |[ ST ]
:
piraso ng hilaw na ginto at ang timbang nitó.

pa·yák

pnr
1:
madalîng maunawaan o gawain : ELEMENTÁRYA1, LISDÍNG2, LÍSO, HÁPSAY, SAÉNG, SIMPLE, SÍMPLE, YÁ-NO2
2:
karaniwan at walang palamu-ti : LISDÍNG2, LÍSO, HÁPSAY, SAÉNG, SIMPLE, SÍMPLE, YÁNO2
3:
binubuo ng iisang sangkap, gaya sa Gra payak na pangu-ngusap, Bot payak na dahon, Kom payak na patubò : LISDÍNG2, LÍSO, HÁP-SAY, SAÉNG, SIMPLE, SÍMPLE, YÁNO2
4:
may mababàng ranggo o katayuan.