payangpayang


pá·yang·pá·yang

png |Bot

pá·yang-pá·yang-gú·bat

png |Bot
:
haláman (Ophiorrhiza mungos ) na tuwid ang pagtubò, napakanipis ang dahong patulis ang magkabilâng dulo, at putî ang bulaklak : LÚMAY2