pektoral


pek·to·rál, pék·to·rál

pnr |[ Esp Ing pectoral ]
1:
pandibdib o nása dibdib : PECTORAL
2:
hinggil sa kabutihan : PECTORAL

pék·to·rál

png |[ Esp Ing pectoral ]
1:
Zoo pectoral fin : PECTORAL
3:
Ana organ sa dibdib, gaya ng masel : PECTORAL
4:
apalawit na krus sa kuwintas ng obis-po bbagay na ikinakabit sa dibdib, gaya ng palamuti : PECTORAL