pelyan


pél·yan

png |Zoo |[ Ilk ]
:
isdang-tabáng (Lactarius lactarius ) na malakí ang ulo at bunganga, pilak at dilaw ang palikpik na pumupusyaw ang pagka-dilaw kapag namatay : BÓGSUÁNG TAÉN, BUÉGSANTÁW, PAGÁPA