peninsula


pe·nín·su·lá

png |Heo |[ Esp ]

Pe·nin·su·láng Ma·lá·yo

png |Heg |[ peninsula+ng Malayo ]
:
tangway sa timog silangang Asia, binubuo ng Federasyon ng Malaya at ng katimu-gang Thailand.

pe·nín·su·lá·res

png |Kas Pol |[ Esp ]
:
noong panahon ng Español, ang mga Español na ipinanganak sa España ngunit nanirahan at namu-hay nang mariwasa sa Filipinas Cf ÍNSULÁRES