perya


pér·ya

png |[ Esp feria ]
1:
tanghalan, pagtatanghal, o pagbebenta ng mga bagay o kalakal upang makalikom ng salapi, kadalasang para sa kawang-gawâ : FAIR2 Cf FUNFAIR

per·ya·ís·ta

png |[ Esp feria+ista ]

per·yán·ta

png |[ Esp ferianta ]
:
babae na nagtitinda sa perya, per·yán·te kung lalaki : PERYAISTA