phos-phorus


phosphorus (fós·fu·rús)

png |Kem |[ Ing ]
:
element na hindi metaliko, matigas at may dalawang anyo (atomic number 15, symbol P ) : PÓSPORÓ2

phosphorus acid (fós·fu·rús á·sid)

png |Kem |[ Ing ]
:
acid (H3PO3) ng phospho-rus na kristalina, walang kulay, natutunaw sa tubig, at pinagmumu-lan ng phosphite.