physical


physical (fí·si·kál)

pnr |[ Ing ]

physical fitness (fí·si·kál fít·nes)

png |[ Ing ]
:
kakayahang pangkatawan ; kaanyuang pisikal.

Physical Therapy (fí·si·kál té·ra·pí)

png |Med |[ Ing ]
:
pagpapagalíng ng sakít o pinsala sa pamamagitan ng mga pa-raang pisikal, gaya ng masahe, eher-sisyo, o init, sa halip na pag-inom ng gamot : PT