pigit


pig-ít

pnr
1:
[ST] matipid at mapag-saalang-alang sa paggastos
2:
[ST] matibay ang loob sa pagsasagawa ng nasimulan na
3:
[Seb] kimís1 — pnd ipig-ít, mag·pig-ít, pig-i·tín
4:
varyant ng pigit.

pi·gít

png |[ ST ]
1:
lubid ng mekate na pinilí at matibay
2:
pagiging intere-sado
3:
táwad1 o pagtawad
4:
pagta-tabi muna ng kalakal upang itinda ito sa higit na mataas na halaga.

pi·gít

pnr |Gra Lgw
:
glótal2 var pig-it4