pihit


pi·hít

pnr
2:
[Bik] utál.

pí·hit

png
1:
pagbaling ng ulo, mukha, o katawan ng isang tao : BILÍNG2, BÍRA, BÍRIK2, GLID, KÍLID2, LISÒ, POLÍKTAR, SÍKKO
2:
pag-iiba o pagbabago ng direksiyon
3:
ikot o pag-ikot, pilipit o pagpilipit ng anumang bagay — pnd i·pam·pí·hit, i·pí·hit, mag·pí·hit, pi·hí·tin, pu·mí·hit.

pi·hi·tán

png |[ pihit+an ]
:
kasangkapan para buksan-patayin ang koryente o mekanismo, lakasan-hinaan ang tunog, lumipat ng programa, at iba pang operasyon : MANIGÉTA, SWITCH