pilit


pi·lít

png
1:
[ST] pagpapahid sa ulo ng langis ng sesame
2:
Bot [Hil Seb War] malagkít.

pi·lít

pnr |[ Bik Hil Ilk Kap Pan Seb Tag ]
:
hindi naaayon sa likás na daloy ng pangyayari : IGÉT, LÚGOS2, PUGÓS

pí·lit

png
1:
paggamit ng lakas, ka-pangyarihan, at katulad upang maga-wâng tanggapin ng tao ang isang bagay na labag sa kaniyang kalooban
2:
giit o paggiit
3:
matinding pagna-nais na makamit ang isang bagay o adhikain — pnd i·pí·lit, mágpi·pi·lít, mág·pu·mí·lit, pi·lí·tin, pu·mí·lit.