pinak


pi·nák

png
1:
2:
bakás ng paa ng kalabaw.

pi·nák

pnr |na·ka·pí·pi·nák

pi·na·ka-

pnl
:
pambuo ng pang-uri sa antas ng superlatibo na hango sa payak na pang-uri, hal pinakamagarà, pinakahuwáran.

pi·na·ka·ma·ha·la·gá

png |[ pinaka+ ma+halaga ]
:
pangunahin sa halagá : KAKANGGATÂ2, KÁTAÁS-TAÁSAN2

pi·na·ká·ti

png |[ ST ]
:
alak na bási.

pi·nak·bét

png |[ Ilk p+in+akbet ]

pi·nak·síw

png |[ p+in+aksiw ]