pintasero


pín·ta·sé·ro

png |[ Tag pintas+Esp ero ]
:
tao na mapaghanap ng pintas, pín·ta·sé·ra kung babae : FAULT-FINDER