piyano


pi·yá·no

png |Mus |[ Esp piano ]
:
instru-mentong de kuwerdas na may tekladong tinitipa upang tumunog : PIANO, PIANOFORTE

pi·yá·no de-kó·la

png |Mus |[ Esp piano de cola ]
:
malakíng piyano na hugis alpa, at nakapahiga ang mga kuwer-das : GRAND PIANO

pi·ya·nó·no

png |[ Esp piano+no ]
:
uri ng malambot na tinapay.