piyapi


pi·yá·pi

png |Mus |[ Hgn ]

pi·ya·pís

pnr
1:
natálo o nalupig sa labanán
2:
umurong dahil sa mara-mihang salakay ng kaaway.

pi·yá·pis

png
:
ganap na pagkatálo o pagkalupig ng kaaway sa isang laba-nán.