piyeltro


pi·yél·tro

png
1:
tela na makapal at yari sa lana : FELT
2:
sombrerong yari rito var píltro