piyok


pi·yók

png
1:
Ntk pagbaligtad ng layag, o pag-iba ng direksiyon nitó dahil sa bagong hihip ng hangin
2:
hindi sinasadyang pagkabásag ng tinig hábang umaawit
3:
pag-amin sa kasalanan
4:
pagbubunyag ng lihim
5:
ingay ng manok, lalo kapag balisá o nasasaktan : IYÓK