play


play (pley)

png |[ Ing ]
2:
Lit Tro dula.

plá·ya

png |Heo |[ Esp ]
:
sanaw na mabu-hangin, maalat, at maputik sa disyerto.

playbill (pléy·bil)

png |[ Ing ]
:
patalastas na nag-aanyaya para sa isang palabas na panteatro.

playboy (pléy·boy)

png |[ Ing ]
1:
palikéro playgirl kung babae
2:
tao na mayaman, karaniwang nagpapali-pas ng panahon sa mga kasayahan, naytklab, at iba pa.

play date (pley deyt)

png |[ Ing ]
:
petsa ng pagpapalabas ng isang dula, pelikula, at mga kauring panoorin.

player (plé·yer)

png |[ Ing ]
1:
Isp manlalaro
2:
Tro aktor1
3:
Mus tagatugtog ng instrumento
4:
kasang-kapang nagpapalabas ng tunog o larawan.

playground (pléy·grawnd)

png |[ Ing ]

playhouse (pléy·haws)

png |[ Ing ]
2:
bahay na laruán para sa mga batà ; bahay-bahayan.

playing card (plé·ying kard)

png |[ Ing ]
1:
isa sa kumbensiyonal na set ng limampu’t dalawang baraha na may apat na suit, at ginagamit sa laro o sugal

playwright (pléy·rayt)

png |Lit Tro |[ Ing ]

pláy·wud

png |[ Ing plywood ]
:
tablang matibay at manipis, may dalawa o higit pang patong na pinagdikit na salítan ang direksiyon ng haspe : PLYWOOD, TABLASUSÓN