policy


policy (pá·li·sí)

png |[ Ing ]
2:
insurance policy.

policy holder (pá·li·sí hól·der)

png |[ Ing ]
:
sa seguro, ang tao na may-ari ng insurance policy.