politika.


po·lí·ti·ká

png |[ Esp politica ]
1:
agham at sining ng pagpapatakbo ng páma-halaán : POLITICS
2:
pamamaraang sinusunod o itinataguyod ng isang halal ng bayan sa pagtupad ng kani-yang tungkulin : POLITICS
3:
tunggalian ng mga lapian para sa kapangyarihan at pangangasiwa ng pamahalaan : POLITICS
4:
pailalim at mapanghating pakana o intriga, lalo na upang aga-win ang katungkulan o kapangya-rihan sa loob ng isang pangkat : POLITICS
5:
opinyon, paninindigan, at ugnayang pampolitika ng isang tao o pangkat : POLITICS var pulítiká

po·lí·ti·kál, po·li·ti·kál

png |[ Ing Esp political ]
:
ukol o may kaugnayan sa politiko.