ponce


Ponce, Mariano (pón·se mar·yá·no)

png |Kas
:
(1863–1918), makabayang manunulat, diplomat, at isa sa mga propagandista ng Filipinas sa Europa.

ponce (pons)

png |[ Ing ]
1:
laláki na nabubúhay mula sa kinikíta ng isang puta Cf BÚGAW
2:
Alp baklâ2