pondo


pón·do

png |[ Esp fondo ]
1:
anumang nakatago at nakalaan para sa parti-kular na gamit o layunin, karaniwang salapi at kung minsan kaalaman o kakayahan : FUND
2:
hanggáhan ng lalim, gaya sa ilog at look
3:
[Bik] hinto o paghinto
4:
sadsáran ng sasakyang-dagat.

pón·dot

png |[ Mrw ]
:
púlot1 — pnd i·pón·dot, mag·pón·dot, pu·món· dot.