pook


po·ók

png |[ Hil Seb Tag ]
1:
partikular na bahagi ng puwang o espasyo, may tiyak man o walang hanggahan : DÁPIT1, DISSÓ, DUÓG, KÁDEN, LUGÁR1, LUNÁN1, PÁSEN, PLACE, SÍTYO
2:
espasyo o puwang sa pangkalahatan : DÁPIT1, DISSÓ, DUÓG, KÁDEN, LUGÁR1, LUNÁN1, PÁSEN, PLACE, SÍTYO
3:
tiyak na bahagi ng puwang, karaniwang inookupa-han ng anumang bagay : DÁPIT1, DISSÓ, DUÓG, KÁDEN, LUGÁR1, LUNÁN1, PÁSEN, PLACE, SÍTYO
5:
bukás na pu-wang, gaya ng lungsod o bayan : DÁPIT1, DISSÓ, DUÓG, KÁDEN, LUGÁR1, LUNÁN1, PÁSEN, PLACE, SÍTYO
7:
bahagi ng espasyo o puwang na gina-gamit na tirahan, gaya sa lungsod, bayan, o nayon : DÁPIT1, DISSÓ, DUÓG, KÁDEN, LUGÁR1, LUNÁN1, PÁSEN, PLACE, SÍTYO