poppy


poppy (pó·pi)

png |[ Ing ]
:
Bot haláman (family Papaveraceae ) na may matitingkad na bulaklak, madagtang lamán, at pabilóg na butóng kapsula : ADORMIDÉRA, AMAPÓLA1